Om oss

Utstyr & Kjøleservice AS har med virkning fra 01.01.2019 skiftet navn til Therma Bergen AS

Therma Bergen AS er din lokale kuldeleverandør for industrielle og kommersielle kuldeanlegg.

Therma Industri AS har med virkning fra 18. 12. 2017 kjøpt 51 % av aksjene i Utstyr & Kjøleservice AS. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg og styrker dermed sin posisjon i Bergen og Hordaland.

Therma ønsker å være en aktiv eier og gjennom å forene Therma sin erfaring og unike kompetanse med Utstyr & Kjøleservice sin lokalkunnskap og gode serviceevne vil vi kunne tilby både eksisterende og nye kunder bransjeledende produkter og systemløsninger utfra et lokalt ståsted.

Utstyr & Kjøleservice AS ble etablert i 1961, og står for kontinuitet blant kjølefirmaene i Bergens-regionen. Selskapet har spesialisert seg innen miljøvennlige kuldemedier som CO2 og NH3 og jobber målrettet for å tilby løsninger som reduserer bruken av miljøfarlige kuldemedier.

Eksisterende eiere av Utstyr & Kjølservice AS vil fortsatt være aktive eiere i selskapet og oppkjøpet innebærer ingen endring verken i ledelse eller blant de ansatte for øvrig. Selskapet har klare vekst ambisjoner og vil på sikt styrke både organisasjon og bemanning.

Gjennom å få tilgang på Therma Industri AS sine samlede ressurser vil Therma Bergen AS styrke både sin teknisk kompetanse og tilstedeværelse i regionen, noe som innebærer at vi vil kunne tilby både nye og eksisterende kunder i regionen et bredt spekter av konkurransedyktige tjenester og produkter.

Vi ser fram til å videreutvikle Therma Bergen AS og vil gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal være fornøyd.