Service

Vårt mål er å levere service av høy kvalitet.

Egenskaper som beskriver oss er:
 • Punktlighet
 • Grundighet
 • Effektivitet
 • Faglig dyktighet


Vi utfører service på:
 • CO2-kuldeanlegg
 • Ammoniakk-kuldeanlegg
 • Freon-anlegg
 • Industrielle varmepumper
 • Indirekte kuldeanlegg
 • Energisentraler
 • Offshore og rigg-installasjoner
 • Maritime-anlegg
 • Butikkjøling